بیانیه ماموریت
ما با جذب، توسعه و نگهداشت سرمایه انسانی متعهد، خلاق، بهره ور و خلق محیط سازمانی پویا و یادگیرنده، از طریق فرایندهای روزآمد علمی به برتری فناورانه و تولید محور، شرکت پتروشیمی شازند را یاری می رسانیم.
   دفتر مرکزی تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، خیابان تابان غربی پلاک 68 ،تلفن: 82120 021، نمابر: 82121 021

   مجتمع اراک اراک - کیلومتر 22 جاده بروجرد، صندوق پستی 575  تلفن: 32630 086، نمابر: 32631 086