پروژه های خاتمه یافته

تعداد پروژه های خاتمه یافته مدیریت پژوهش و فناوری تعداد 140 پروژه بوده که از این تعداد عناوين 53 پروژه شاخص در جدول ذیل منعکس گردیده است.

   دفتر مرکزی تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، خیابان تابان غربی پلاک 68 ،تلفن: 82120 021، نمابر: 82121 021

   مجتمع اراک اراک - کیلومتر 22 جاده بروجرد، صندوق پستی 575  تلفن: 32630 086، نمابر: 32631 086