شرایط لازم جهت همکاری موسسات آموزشی با واحد آموزش
1- دارا بودن سوابق و رزومه کاری مورد تائید ( همکاری با سازمانهای معتبر)
2- تائید رزومه مدرسین آن موسسه پس از بررسی
3- دارا بودن فضا و امکانات آموزشی کافی به منظور اعزام همکاران به آن موسسات جهت آموزش
4- عدم وجود موانع مالی به منظور پرداختهای لازم و سایر شرایطی که در تصمیم گیری نهایی موثر می باشد.
   دفتر مرکزی تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، خیابان تابان غربی پلاک 68 ،تلفن: 82120 021، نمابر: 82121 021

   مجتمع اراک اراک - کیلومتر 22 جاده بروجرد، صندوق پستی 575  تلفن: 32630 086، نمابر: 32631 086