امکانات آموزشی و کارگاه ها
فضای آموزشی شامل:
• 16 باب کلاس مجهز به تجهیزات کمک آموزشی
• لابراتور جهت تدریس مهارتهای مرتبط با کامپیوتر و تعدادی از دوره های آموزشی زبان انگلیسی
• کارگاه آموزشی ( به وسعت حدود 250 متر مربع) شامل: کارگاههای آموزش برق ، ابزار دقیق، مکانیک و خوردگی