آموزش به پرسنل سایر شرکت ها

مرکز آموزش آماده ارائه خدمات آموزشی به پرسنل دارای سابقه کار و تازه استخدام سایر شرکتها شامل آموزشهای تخصصی و عمومی می باشد. استقرار در منطقه جغرافیایی بسیار مناسب و بهره مندی از امکانات خوابگاهی این مرکز را از سایر مراکز مشابه متمایز ساخته است و در این زمینه طی سالهای اخیر آموزش به تعداد زیادی از شرکت های پتروشیمی و سایر صنایع را انجام داده است.

   دفتر مرکزی تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، خیابان تابان غربی پلاک 68 ،تلفن: 82120 021، نمابر: 82121 021

   مجتمع اراک اراک - کیلومتر 22 جاده بروجرد، صندوق پستی 575  تلفن: 32630 086، نمابر: 32631 086