نوع شرکت و موضوع شرکت طبق اساسنامه

نوع شرکت:
شرکت پتروشیمی شازند از نوع سهامی عام می باشد.

موضوع فعالیت شرکت:
با توجه به ماده2 اساسنامه موضوع فعاليت شركت عبارت است از :
احداث مجتمع پتروشيمي بمنظور فعاليت در برخي رشته هاي پتروشيمي و شيميائي و صنايع وابسته به آن، تهيه و توليد انواع مواد و فرآورده هاي پتروشيمي از قبيل پلي اتيلن، پلي پروپيلن، بوتادين، پلي بوتادين، اسيد استيك، وينيل استات، اكسيد اتيلن و اتيلن گلایکول ها، دو اتيل هگزانول و بوتانلها، بوتاكلر/ آلاكلر، اتانل آمين ها.

  • تشکیل انواع شرکتها ویا مشارکت (حقوقی یا مدنی)با شرکتها.
  •  مبادرت به خرید و فروش اموال ومعاملات بازرگانی داخلی وخارجی.
  • استفاده از تسهیلات مالی واعتباری بانکها وموسسات اعتباری.
  • خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی.
  • خرید و فروش اوراق بهادار.
  • انجام عملیات خدماتی، مالی، اعتباری وبازرگانی در حدود موضوع شرکت.
  • اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور.


انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم ویا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.