با کمال افتخار پتروشیمی شازند اولیـــن همایـــــش هم اندیشی مدیران و متخصصین Utility پتروشیمی های سراسر کشور را جهت بحث و تبادل نظر و ارتقاء سطح علمی متخصصین این رشته برگزار می کند. این همایش در تاریخ 6 و 7 تیرماه 97 در مجتمع پتروشیمی شازند و با محورهای تخصصی آب، پساب، هوا، برق، بخار و مدیریت انرژی همراه با سخنرانی کلیدی برگزار خواهد شد. برای حضور و شرکت فعال مدیران و متخصصین مجتمع های پتروشیمی دعوتنامه ارسال شده است.
         

علاقمندان می توانند جهت اطلاعات بیشتر با دبیرخانه همایش تماس بگیرند.
 به مقالات برتر جایزه تعلق خواهد گرفت.
  اطلاعیه ها
  کمیته علمی
  کمیته اجرایی
 فرمت مقاله
 لیست مقالات انتخاب شده
 سخنرانان کلیدی
 برنامه همایش

   دفتر مرکزی تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، خیابان تابان غربی پلاک 68 ،تلفن: 82120 021، نمابر: 82121 021

   مجتمع اراک اراک - کیلومتر 22 جاده بروجرد، صندوق پستی 575  تلفن: 32630 086، نمابر: 32631 086