آخرین اخبار
تاریخ: 1397/11/27
انتصاب معاون بازرگانی شرکت پتروشیمی شازند

انتصاب معاون بازرگانی شرکت پتروشیمی شازند

طی حکمی از سوی جناب آقای مهندس ولدخانی مدیریت محترم عامل، جناب آقای غلامرضا جمشیدی به عنوان معاون بازرگانی شرکت پتروشیمی شازند منصوب گردیدند.

متن حکم صادره از سوی مدیریت محترم عامل به شرح ذیل می باشند: