آخرین اخبار
تاریخ: 1397/12/21
تولید و صنعتی نمودن کاتالیست برای تولید محصول برتر پایپ پلی اتیلن سنگین (PE100) برای اولین بار در کشور با همت شرکت پتروشیمی شازند و همکاری شرکت پژوهش و فناوری صورت پذیرفت

تولید و صنعتی نمودن کاتالیست برای تولید محصول برتر پایپ پلی اتیلن سنگین (PE100) برای اولین بار در کشور با همت شرکت پتروشیمی شازند و همکاری شرکت پژوهش و فناوری صورت پذیرفت

با حضور جناب آقای مهندس ولدخانی مدیریت محترم عامل شرکت پتروشیمی شازند، جناب آقای دکتر قنبری رئیس محترم هیئت مدیره شرکت پژوهش و فناوری، جناب آقای مهندس پژوهان مدیرعامل محترم شرکت پژوهش و فناوری و جناب آقای مهندس نوح جاه رئیس محترم مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری برگزار شد: