آخرین اخبار
تاریخ: 1398/02/07
انتصاب مدیر بازاریابی و فروش شرکت پتروشیمی شازند

انتصاب مدیر بازاریابی و فروش شرکت پتروشیمی شازند

طی حکمی از سوی جناب آقای مهندس ولدخانی مدیریت محترم عامل، جناب آقای ساسان طالب نژاد به عنوان مدیر بازاریابی و فروش شرکت پتروشیمی شازند منصوب گردیدند.
متن حکم صادره از سوی مدیریت محترم عامل به شرح ذیل می باشند: