آخرین اخبار
تاریخ: 1398/02/25
بازدید مدیریت محترم عامل از پیشنهادات اجرای شده در واحد الفین و پمپ های Canned Type

بازدید مدیریت محترم عامل از پیشنهادات اجرای شده در واحد الفین و پمپ های  Canned Type

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، جناب آقای مهندس ولدخانی مدیریت محترم عامل به همراه جمعی از مدیران و روسای امور روز سه شنبه 98/02/24 از پیشنهادات اجرای شده در واحد الفین و پمپ های  Canned Type بازدید نمودند.

این پیشنهاد در راستای سرعت بخشی جهت تمیزکاری TLEهای کوره های الفین توسط همکاران تعمیرات مجتمع مطرح شده است و با عملیاتی شدن این پیشنهاد تغییر نازل های مورد استفاده در تمیزکاری با دستگاه جت،محقق گشته و از نتایج آن، کاهش زمان تمیزکاری و افزایش سرعت عملیاتی می باشد.

در این بازدید توضیحات لازم توسط مسئولین ذیربط برای مدیریت محترم عامل ارائه شد و جناب آقای مهندس ولدخانی از همکاران پیشنهاد دهنده تقدیر و تشکر کردند.