آخرین اخبار
تاریخ: 1398/03/29
بازدید جناب آقای مهندس ولدخانی از پیشنهادهای اجرا شده در واحدهای الفین و اسید استیک

بازدید جناب آقای مهندس ولدخانی از پیشنهادهای اجرا شده در واحدهای الفین و اسید استیک

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، جناب آقای مهندس ولدخانی مدیریت محترم عامل روز سه شنبه مورخ 98/03/28 با حضور در واحدهای الفین و اسید استیک از پیشنهادات اجرا شده این دو واحد بازدید کردند.
مدیریت محترم عامل از پیشنهادی با عنوان " ایجاد لاین هوا بر روی توربین های 
Coppus 201, 501 و توربین 701 واحد الفین جهت جلوگیری از آسیب به Bearing های این تجهیزات " که توسط همکاران گرامی آقایان حسین ملکی ، افشین زارعی  و محمدعلی حیدری نیک مطرح شده بود و همچنین از پیشنهاد دیگری با عنوان " بازسازی و اصلاح سیلندرهای اسقاطی مربوط به کمپرسور 8301 A/B/C واحد اسیداستیک " که این پیشنهاد نیز از سوی همکاران گرامی آقایان مسعود سلیمی ، حمیدرضا ربیعی و علی اکبر مؤمنی در نظام پیشنهادات طرح گردیده بازدید نمودند و توضیحات لازم برای ایشان ارائه گردید و جناب آقای مهندس ولدخانی از تلاش ها و پیگیری های همکاران پیشنهاد دهنده تقدیر و تشکر نمودند.