آخرین اخبار
تاریخ: 1398/05/02
بازدید مهندس ولدخانی از روند آغاز تعمیرات اساسی مجتمع

بازدید مهندس ولدخانی از روند آغاز تعمیرات اساسی مجتمع

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی شازند، جناب آقای مهندس ولدخانی مدیریت محترم عامل روز سه شنبه 98/05/01 در نخستین روز از تعمیرات اساسی مجتمع، با حضور در ناحیه یک بهره برداری، از روند تعمیرات بخش های واحد الفین بازدید کردند.

 مهندس ولدخانی در این بازدید از روند در دست اقدام برای تعمیرات اساسی کمپرسورها و کوره های واحد الفین که برای نخستین بار در طول فعالیت شرکت پتروشیمی شازند که توسط متخصصین داخلی انجام خواهد شد، مطلع شدند و توضیحات لازم در خصوص برنامه های پیش بینی شده برای تعمیرات اساسی واحد الفین توسط مسئولین مربوطه تشریح گردید و مدیر عامل دستورات لازم را صادر نمودند.

بخش واحد کوره های الفین در راستای کمک به تولیدات مجتمع و همچنین کاهش هزینه وحجم اقدامات اورهالی با تلاش و هماهنگی همکاران واحدهای بهره برداری و مبدل شاپ برای اولین بار اقدام به انجام پیش اورهال نموده که مشروح این فعالیت ها به شرح ذیل می باشد:

1-  آماده سازی و ارسال 70 عدد PSV  به کارگاه مرکزی و نصب پس از تست وکالیبراسیون.

2- ایزوله وتمیز کاری 20 عدد فن هوایی با تعداد 6240 تیوپ (312*20) به طول 59280 متر  (MM5900*312*20) تمیزکاری فین های بیرونی 20عددفن توسط همکاران بهره برداری.

3-ایزوله وتمیز کاری باروش جدید شستشو با بنزین و جت مبدل های 166A/Dبا تعداد 7072 تیوپ (1768*4) به طول 50918 متر(MM7200*1768*4).

4- ایزوله وتمیز کاری باروش جدید شستشو با بنزین و جت مبدل های 161A/Dبا تعداد 2032 تیوپ (508*4) به طول 12048 متر(MM6000*508*4).

5- ایزوله و تمیز کاری باروش جدید شستشو با بنزین و جت مبدل های 156A/Cبا تعداد930  تیوپ (310*3) به طول 5580 متر (MM6000*310*3).

شایان ذکر است اقدامات فوق در اورهال های گذشته توسط پیمانکار و با هزینه گزاف انجام می گردید که دراین دوره با توجه به حجم عملیاتی بالا و با استفاده از متخصصین شرکت و بدون دستگاه جت اضافی، توسط کارگاه مبدل شاپ مجتمع به روش جدید شستشوی بهره برداری با بهترین کیفیت ممکن انجام گردید.