آخرین اخبار
تاریخ: 1398/05/16
بازدید مهندس ولدخانی از پیشنهاد اجرا شده نظام پیشنهادات در واحد اتوکسیلات

بازدید مهندس ولدخانی از پیشنهاد اجرا شده نظام پیشنهادات در واحد اتوکسیلات

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی شازند، مهندس ولدخانی روز سه شنبه پانزدهم مرداد به همراه جمعی از مدیران با حضور در واحد اتوکسیلات از پیشنهاد اجرا شده در نظام پیشنهادات بازدید نمودند.

ایده جلوگیری از گرفتگی و رسوب در کویل داخلی راکتورهای واحد اتوکسیلات با تغییر مسیر MPS از کویل بیرونی به کویل داخلی توسط همکاران ناحیه سه مجتمع آقایان مجتبی راهنورد، مهدی کتیرائی،شهرام خسروانی و علی اصغر امی در سیستم نظام پیشنهادات ثبت گردید و عملیاتی شد.

در بازدید مدیرعامل از اجرای این پیشنهاد، همکاران فوق الذکر توضیحات لازم را برای مهندس ولدخانی ارائه کردند و ایشان ضمن تقدیر و تشکر از همکاران پیشنهاد دهنده دستوراتی را صادر فرمودند.