آخرین اخبار
تاریخ: 1398/05/19
روند روبه رشد فروش پتروشیمی شازند

روند روبه رشد فروش پتروشیمی شازند

به گزارش کدال نگر بورس 24، کسب درآمد 2438 میلیارد تومانی از فروش محصولات، حاصل عملکرد 4 ماهه نخست سال 1398 شرکت پتروشیمی شازند بود.منبع: بورس 24