آخرین اخبار
تاریخ: 1392/08/14
انتصاب سرپرست حراست شرکت پتروشیمی شازند


طي حكمي از سوي مدير عامل ،‌آقاي علي اكبر صفريان نودهي به سمت سرپرست حراست شركت منصوب شد .

 طي حكمي از سوي جناب آقاي رحماني مديريت محترم عامل ، آقاي علي اكبر صفريان نودهي به سمت سرپرست حراست شركت منصوب شد. و از زحمات جناب آقاي غلامحسين آذرمهر در طول دوره تصدي رياست حراست تشكر و قدرداني گرديد.


 متن حكم به شرح ذيل است :


بازگشت به آخرین اخبار