تاریخ: 1397/10/16
محصول CRP100B شرکت پتروشیمی شازند در فهرست منابع شرکت ملی گاز ایران

محصول CRP100B شرکت پتروشیمی شازند در فهرست منابع شرکت ملی گاز ایران

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی شازند، بر اساس معیارهای شرکت ملی گاز ایران در رابطه با تولید کنندگان مواد اولیه گرانول های مصرفی جهت تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن گاز و به دنبال اعلام فهرست منابع، محصول CRP100B شرکت پتروشیمی شازند در فهرست منابع این شرکت قرار گرفت.

پس از تولید موفقیت آمیز محصول CRP100N در شرکت پتروشیمی شازند و ارسال نمونه هایی از این محصول به تعدادی از شرکت های لوله سازی گاز جهت انجام تست های مرتبط و در ادامه با تولید محصول CRP100B در دی ماه سال 1396 و ارسال مجدد این دو محصول، تست های لازم روی آنها انجام شد و محصول مورد تایید شرکت های لوله سازی گاز قرار گرفت.

در ادامه برای کسب تاییدیه ها و مجوزهای لازم از شرکت ملی گاز ایران و نیز وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی جلسات متعددی با کارشناسان کارگروه پلی اتیلن شرکت ملی گاز و نیز انجمن تولیدکنندگان لوله و شرکت های بازرسی طرف قرارداد وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی برگزار گردید و در خصوص روند تولید این محصول و کسب استانداردهای لازم مذاکرات مختلفی صورت پذیرفت که تعدادی از مسئولین و کارشناسان این وزارتخانه ها از مجتمع بازدید و از نزدیک با روند تولیدی این محصول آشنا شدند که خوشبختانه محصول CRP100B تولیدی مجتمع پتروشیمی شازند به تایید کیفی شرکت ملی گاز رسید و در فهرست منابع این شرکت قرار گرفت.

همچنین این محصول گواهی پروانه ساخت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت ساخت لوله های انتقال آّب آشامیدنی را نیز کسب نمود.

محصول CRP100B شرکت پتروشیمی شازند در ناحیه دو بهره برداری این مجتمع تولید می شود و جهت ساخت لوله های پلی اتیلن برای گاز رسانی کاربرد دارد که مراحل کنترل کیفی آن به تایید بازرسین شرکت ملی گاز ایران رسید و در نسخه جدید فهرست منابع تولید کنندگان مواد اولیه پلی اتیلن شرکت ملی گاز ایران قرار گرفت.