گالری فیلماقدام عملی شرکت پتروشیمی شازند برای ساخت مخازن کروی 3000 متر مکعبی گاز مایع (LPG) با اتکا و اعتماد به دانش و توان صنعتگران داخل کشور

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت پتروشیمی شازند برگزار شد


دستاوردهای سال 94 شرکت پتروشیمی شازند
You Need to Upgrade Your Flash Player
You Need to Upgrade Your Flash Player

دستاوردهای شرکت پتروشیمی شازند در سال 1394
معرفی شرکت پتروشیمی شازند
You Need to Upgrade Your Flash Player

معرفی شرکت پتروشیمی شازند
پایان عملیات تعمیرات اساسی شرکت پتروشیمی شازند
You Need to Upgrade Your Flash Player

پایان عملیات تعمیرات اساسی شرکت پتروشیمی شازند
مجتمع اقامتی تفریحی توسکا
You Need to Upgrade Your Flash Player

مجتمع اقامتی تفریحی توسکا