آخرین اخبار
تاریخ: 1397/07/18
عضویت محقق ارشد واحد پژوهش و فناوری شرکت پتروشیمی شازند در کمیته علمی برگزار کننده دو کنفرانس بین المللی در کشور آلمان

عضویت محقق ارشد واحد پژوهش و فناوری شرکت پتروشیمی شازند در کمیته علمی برگزار کننده دو کنفرانس بین المللی در کشور آلمان


آقای مهندس سید حامد مهدویانی، محقق ارشد پژوهشهای کاتالیستی واحد پژوهش و فناوری شرکت پتروشیمی شازند بر اساس رزومه علمی-پژوهشی (مقالات منتشر شده) به عنوان عضو کمیته علمی برگزار کننده دوکنفرانس بین المللی Biopolymer 2018 و Recycling 2018 در کشور آلمان انتخاب شدند:


  Congress on Biopolymers and Bioplastics World Biopolymer 2018 
کنفرانس بیوپلیمر 2018 آخرین دستاوردهای مربوطه به بیوپلاستیک ها، سنتز و تعیین مشخصات بیوپلیمرها و کاربردهای آن ها، اصول شیمی پلیمر و ... را منتشر می نماید. این کنفرانس در تاریخ 29 و 30 آگوست 2018 (7 و 8 شهریور 1397) در شهر برلین آلمان توسط مؤسسه مشهور Meetings International Pte Ltd برگراز شده است.

Seyed Hamed Mahdaviani, Senior Catalyst Researcher, R&D Center, Arak Petrochemical Company, Iran

مقاله ای تحت عنوان:

Natural fiber-reinforced bio-based polymer composites: A bright perspective of eco-friendliness, cost reduction and broader utilization”

توسط همکاران گرامی شرکت پتروشیمی شازند جناب آقای مهندس سید حامد مهدویانی و جناب آقای مهندس عباس نصیری و با همکاری دانشجو آقای احمد احمدی فر در کنفرانس Biopolymer 2018 کشور آلمان ارائه شده و پس از پذیرش، خلاصه مقاله در Proceeding Book کنفرانس و مجله مرتبط با آن Expert Opinion on Environmental Biology به چاپ رسیده است.

World Congress and Expo Recycling Recycling 2018


کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بازیافت 2018 مطالعات و تحقیقات مرتبط با تکنولوژی های بازیافت، مدیریت بازیافت پساب های نفتی، راهکارهای جلوگیری از آلودگی محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر و ... را ارائه می کند. کنفرانس مذکور نیز در تاریخ 29 و 30 آگوست 2018 (7 و 8 شهریور 1397) در شهر برلین آلمان توسط مؤسسه Meetings Int. Ltd برگراز شده است.