آخرین اخبار
تاریخ: 1392/08/14
برگزاري مراسم معارفه سرپرست حراست شركتمراسم معارفه سرپرست واحد حراست در دفتر مركزي تهران و مجتمع برگزار شد.
 مراسم معارفه سرپرست واحد حراست روز چهارشنبه 10/8/91 با حضور مدير عامل و تعدادي از مسئولين در دفتر مركزي تهران برگزار شد .

همچنين مراسم معارفه اي روز پنج شنبه 11/8/91 با حضور مديران شركت و تعدادي از مديران و روءساي امور در محل مجتمع برگزار گرديد.
در اين مراسم ابتدا جناب آقاي رحماني مديريت عامل با تبريك اعياد قربان و غدير با اشاره اهميت كار حراست ، تغييرات در سطح سازمان ها را امري طبيعي دانست كه گاهي ضرورت هاي سازماني و مديريتي ايجاب مي نمايد كه مديران در بعضي سطوح سازمان تغيير نمايند.

وي با اشاره به مسئوليت بيش از 2 دهه جناب آقاي آذرمهر به عنوان رئيس حراست شركت پتروشيمي اراك (شازند) از زحمات و خدمات ايشان تقدير كرد و عنوان نمود از تجربيات وي به عنوان عضو هيئت مديره شركت نفت نيك قشم استفاده مي گردد.

بازگشت به آخرین اخبار