آخرین اخبار
تاریخ: 1392/10/26
بازديد مديران ارشد روابط عمومي وزارت نفت و شركت ملي صنايع پتروشيمي از غرفه شركت پتروشيمي شازند در نمايشگاه كيش


جناب آقاي دكتر نعمت الهي مدير كل روابط عمومي وزارت نفت به همراه جناب آقاي زنوزي رئيس كل روابط عمومي شركت ملي صنايع پتروشيمي از غرفه شركت پتروشيمي شازند در دهمين نمايشگاه انرژي كيش بازديد نمودند.
به گزارش واحد روابط عمومي و امور بين الملل؛ در اين بازديد كه مديران ارشد روابط عمومي وزارت نفت و شركت ملي صنايع پتروشيمي حضور داشتند، كارشناسان شركت پتروشيمي شازند توضيحات مبسوطي در خصوص توانمندي ها و دستاوردهاي شركت براي جناب آقاي دكتر نعمت الهي و جناب آقاي زنوزي ارائه نمودند.

در اين بازديد جناب آقاي دكتر نعمت الهي بر تعامل سازنده، توانمند و تاثير گذار روابط عمومي بر سطح كيفي صنعت نفت و پتروشيمي تاكيد نموده و از حضور توانمند شركت پتروشيمي شازند تشكر و قدرداني نمودند.

همچنين مديران، روسا و كارشناسان شركت پتروشيمي شازند از اين نمايشگاه بازديد نمودند.

شايان ذكر است در حاشيه برگزاري اين نمايشگاه كارگاه هاي آموزشي روابط عمومي و حوزه بين الملل برگزار گرديده كه شركت پتروشيمي شازند نيز در اين كارگاه هاي آموزشي حضوري فعال و نقشي موثر داشته است.


بازگشت به آخرین اخبار